پرداخت اینترنتی آنلاین – دیفایل
حمایت از مشتریان دی فایل

پرداخت اینترنتی آنلاین

 

☑️ جهت پرداخت اینترنتی ابتدا مبلغ مورد نظر را به ریال وارد نمایید. سپس اطلاعات ایمیل و نام خود را وارد کرده، و روی پرداخت آنلاین کلیک کنید.

 

        مبلغ به ریال :

نام و نام خانوادگی:

                ایمیل:

                          

 

 

 

http://5040.d-file.ir/images/bank/img-tose.png           http://5040.d-file.ir/images/bank/img-shahr.png           http://5040.d-file.ir/images/bank/img-sepah.png       http://5040.d-file.ir/images/bank/img-saman.png          http://5040.d-file.ir/images/bank/img-saderat.png         http://5040.d-file.ir/images/bank/img-redah.png          http://5040.d-file.ir/images/bank/img-pasargad.png        http://5040.d-file.ir/images/bank/img-parsian.png     http://5040.d-file.ir/images/bank/img-meli.png    http://5040.d-file.ir/images/bank/img-melat.png       http://5040.d-file.ir/images/bank/img-keshavarzi.png

 

پاسخ دهید