Monthly Archives: مهر 1395

برندگان جایزه نوبل فیزیک 2016

سه دانشمند انگلیسی به نام‌های «دیوید تولس»، «دانکن هالدین» و «مایکل کاسترلیتز» برنده‌ی جایزه‌ی نوبل فیزیک سال ۲۰۱۶ شدند. این سه به دلیل کشفیات نظری در زمینه‌ی انتقال فاز توپولوژیک و فازهای توپولوژیک ماده این جایزه را بردند. بیشتر موادی که اطراف خود می‌بینیم در سه فاز جامد، مایع و ...

توضیحات بیشتر ...

چرا افراد چپ‌دست نادر هستند؟

از همان روزهای کودکی که برای اولین بار مداد شمعی را برمی‌داریم و شروع به خط خطی کردن می‌کنیم، مشخص می‌شود که چپ‌دست یا راست‌دست هستیم. اما چه چیزی باعث می‌شود یک دست برتر شود؟ چرا چپ‌دست‌ها در اقلیت هستند؟ این سوال پیچیده‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد. ...

توضیحات بیشتر ...