بهمن 2016 - دیفایل

Monthly Archives: آبان 1395

دانلود کتاب ماشین های الکتریکی فیتزجرالد – کینگسلی – اومنس

کتاب ماشین های الکتریکی فیتز جرالد به عنوان کتاب مرجع در اکثر دانشگاه های سطح کشور از جمله دانشگاه فردوسی و دانشکده فنی مشهد مورد تدریس قرار میگیرد . لازم به ذکر است این کتاب در ایران توسط چندین نویسنده ترجمه و چاپ شده است. اما هزینه های بالای کتاب ...

توضیحات بیشتر ...