دیفایل http://d-file.ir دیفایل دانلود رایگان فایل Wed, 16 Jan 2019 19:49:35 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.9 دانلود کتاب آموزش حقوق و دستمزد در اکسل http://d-file.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%84/ Wed, 16 Jan 2019 19:24:18 +0000 http://d-file.ir/?p=1290 دانلود کتاب آموزش سریع و راحت اکسل http://d-file.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%84/ Wed, 16 Jan 2019 18:43:06 +0000 http://d-file.ir/?p=1264 پروژه آشنایی اصول نصب و راه اندازی آسانسور http://d-file.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86/ Thu, 03 Jan 2019 11:09:32 +0000 http://d-file.ir/?p=1232 دانلود پروژه تولید و نیروگاه – نیروگاه بیومس http://d-file.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8/ Thu, 03 Jan 2019 09:51:48 +0000 http://d-file.ir/?p=1222 دانلود کتاب سیستم های کنترل دیجیتال فارسی http://d-file.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%81%d8%a7/ Sun, 04 Feb 2018 01:44:06 +0000 http://d-file.ir/?p=1197 تبادل فایل رایگان *حتمابخونید* http://d-file.ir/%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d9%88%d9%86%db%8c%d8%af/ Fri, 06 Oct 2017 13:16:52 +0000 http://d-file.ir/?p=1183 شیگرو میاموتو؛ خالق قارچ‌خور، استاد طراحی بازی http://d-file.ir/%d8%b4%db%8c%da%af%d8%b1%d9%88-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%9b-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%82-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86%e2%80%8c%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b7/ http://d-file.ir/%d8%b4%db%8c%da%af%d8%b1%d9%88-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%9b-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%82-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86%e2%80%8c%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b7/#respond Thu, 29 Jun 2017 13:28:52 +0000 http://d-file.ir/?p=1145 http://d-file.ir/%d8%b4%db%8c%da%af%d8%b1%d9%88-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%9b-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%82-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86%e2%80%8c%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b7/feed/ 0 دانلود کتاب ماشین های الکتریکی فیتزجرالد – کینگسلی – اومنس http://d-file.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%aa%d8%b2%d8%ac%d8%b1/ http://d-file.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%aa%d8%b2%d8%ac%d8%b1/#respond Tue, 01 Nov 2016 14:45:40 +0000 http://d-file.ir/?p=1124 http://d-file.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%aa%d8%b2%d8%ac%d8%b1/feed/ 0 برندگان جایزه نوبل فیزیک 2016 http://d-file.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%84-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-2016/ http://d-file.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%84-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-2016/#respond Wed, 12 Oct 2016 11:21:33 +0000 http://d-file.ir/?p=1119 http://d-file.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%84-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-2016/feed/ 0 چرا افراد چپ‌دست نادر هستند؟ http://d-file.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%da%86%d9%be%e2%80%8c%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%9f/ http://d-file.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%da%86%d9%be%e2%80%8c%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%9f/#respond Wed, 12 Oct 2016 11:08:20 +0000 http://d-file.ir/?p=1114 http://d-file.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%da%86%d9%be%e2%80%8c%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%9f/feed/ 0 ۵ ترفند کاربردی برای کاربران حرفه‌ای مایکروسافت آفیس http://d-file.ir/%db%b5-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c/ http://d-file.ir/%db%b5-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c/#respond Tue, 01 Mar 2016 20:46:45 +0000 http://d-file.ir/?p=1086 http://d-file.ir/%db%b5-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c/feed/ 0 مقاله همه‌‌ی آن‌چه درباره‌ی USB 3.1 و USB Type-C باید بدانید http://d-file.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%87%d9%85%d9%87%e2%80%8c%e2%80%8c%db%8c-%d8%a2%d9%86%e2%80%8c%da%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-usb-3-1-%d9%88-usb-type-c-%d8%a8%d8%a7/ http://d-file.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%87%d9%85%d9%87%e2%80%8c%e2%80%8c%db%8c-%d8%a2%d9%86%e2%80%8c%da%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-usb-3-1-%d9%88-usb-type-c-%d8%a8%d8%a7/#respond Tue, 01 Mar 2016 20:08:39 +0000 http://d-file.ir/?p=1080 http://d-file.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%87%d9%85%d9%87%e2%80%8c%e2%80%8c%db%8c-%d8%a2%d9%86%e2%80%8c%da%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-usb-3-1-%d9%88-usb-type-c-%d8%a8%d8%a7/feed/ 0 دانلود رایگان پروژه کارآفرینی تولید قارچ خوراکی ? http://d-file.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c/ http://d-file.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c/#respond Thu, 31 Dec 2015 12:47:28 +0000 http://d-file.ir/?p=1012 http://d-file.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c/feed/ 0 دانلود جزوه کنترل دیجیتال و غیر خطی http://d-file.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d8%b7%db%8c/ Tue, 29 Dec 2015 18:11:13 +0000 http://d-file.ir/?p=1001 دریافت ایمیل قبل از دانلود فایل http://d-file.ir/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84/ http://d-file.ir/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84/#respond Mon, 21 Dec 2015 19:13:05 +0000 http://d-file.ir/?p=989 http://d-file.ir/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84/feed/ 0